Tham quan nhà máy

THAM QUAN NHÀ MÁY

Chất lượng hàng đầu là mục đích của công ty chúng tôi, công ty thành lập bộ phận kiểm tra chất lượng chuyên nghiệp, trang bị thiết bị đo lường thử nghiệm tiên tiến quốc tế, quy trình kiểm tra nghiêm ngặt, từ khâu mua nguyên liệu đến kho thành phẩm; Các quy trình khác nhau được kiểm soát chặt chẽ, để đảm bảo rằng các sản phẩm được sản xuất ra là chất lượng cao.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0